Välkommen som medlem till oss
God Man/Förvaltare till anhörig eller på uppdrag av överförmyndare
oberoende av vilken kommun du har ditt uppdrag i!

Vad är God Man och vad är Förvaltare? - klicka och läs mer

SOM MEDLEM FINNS ALLTID EN MENTOR FÖR DIG!

ANMÄL DIG TILL VÅRA AKTIVITETER

Teckna MEDLEMSKAP 320:-/år inkluderar
medlemskap, olycksfall-, rättsskydd-,
förmögenhet-, överfall-, och krisförsäkring

OBS! dina privta försäkringar gäller inte om olyckan sker i ditt uppdrag.

 

FRAMTIDSFULLMAKT
- informationsmaterial från träffen 28/8

 

Tips - e-faktura

* * * * * * * * * * * * * * * *
Föreningen är ansluten till:
RGMF Riksförbundet Gode Män och Förvaltar

 
2021 © Solna God Man- och Förvaltarförening | Uppdaterad 2020-09-15